fbpx
Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Definicje:

 1. Administrator: Kamil Paprotny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk Kamil Paprotny w Czernicy, ul. Stara 11 (44-282), NIP: 642-322-26-91
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Chatbot – usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci wirtualnego asystenta, działająca na platformie Messenger w serwisie Facebook pozwalająca na prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym, według zaprogramowanego algorytmu, który podaje informacje marketingowe o produktach i usługach Administratora oraz pozwala na udostępnienie przez Użytkownika na rzecz Administratora danych kontaktowych i wyrażenie zgody na kontakt np. telefoniczny.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług bądź produktów Administratora.
 6. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://kamilpaprotny.pl/

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dietetyk Kamil Paprotny z siedzibą
  w Czernicy ul. Stara 11, NIP: 642-322-26-91
 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować drogą elektroniczną
  pod adresem kontakt@kamilpaprotny.pl lub telefonicznie pod nr. tel 508509760.
 3. Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Zapewniają one prawidłowe
  działanie i wyświetlanie strony, są także wykorzystywane w celach statystycznych.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności
  i Polityki Cookies.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z treścią
  art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) realizacji zamówionych usług;
  • b) rozpatrywania reklamacji;
  • c) prowadzenie newslettera;
  • d) obsługa zapytań przez formularz oraz kontakt poprzez Chatbota;
  • e) windykacja należności;
  • f) analitycznych i statystycznych.
 6. Dane osobowe uzyskane w trakcie korzystania z Chatbota są przetwarzane w zakresie udostępnionym przez Użytkownika w serwisie Facebook lub w usłudze Messenger jako dane publiczne oraz w zakresie danych podanych przez Użytkownika w wiadomościach przesyłanych za jego pośrednictwem.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty z usług których korzysta administrator
  w celu realizacji zawartej umowy oraz w związku z uzasadnionym interesem
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w szczególności dotyczy to takich odbiorców
  jak:
  • a) firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
  • b) kancelarie prawne i windykatorzy;
  • c) operatorzy płatności;
  • d) operatorzy systemu komentarzy;
  • e) upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
  • f) firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora;
  • g) niniejszy punkt nie dotyczy danych szczególnej kategorii, tj. o stanie zdrowia Użytkownika, które są przetwarzane wyłącznie przez Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy o świadczenie usługi dietetycznej. Dane te nie są przetwarzane przez jakiekolwiek podmioty trzecie.
 8. W związku z korzystaniem z Chatbota Administrator uzyskuje standardowe informacje, które Użytkownik udostępnia w serwisie Facebook lub usłudze Messenger. Dane te mogą obejmować zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika i są określane w usłudze Facebook jako dane publiczne użytkownika.
 9. Każdy użytkownik może w każdej chwili zablokować przechowywanie plików
  cookies (ciasteczek) z poziomu swojej przeglądarki, lecz może to utrudnić
  wyświetlanie strony.
 10. Każdy użytkownik może po korzystaniu z przeglądarki usunąć ręcznie wszystkie
  zapisane pliki cookies dzięki odpowiednim funkcjom przeglądarki lub dzięki
  aplikacjom firm trzecich.
 11. Pliki cookies nie pobierają żadnych informacji poufnych czy danych osobowych,
  korzystanie z nich jest bezpieczne.
 12. Cookies są wykorzystywane są do analizowania ruchu przez Google Analytics.
 13. Statystyki nie są i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.
 14. Serwer, na którym strona jest przechowywana, przy korzystaniu ze strony przez
  użytkownika zapisuje informacje takie jak: adres IP urządzenia, informacje na temat
  systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, czas i data serwera.
 15. Dodatkowo za pomocą Google Analytics pobierane są także anonimowe dane
  z ciasteczek DoubleClick zawierające dane demograficzne i preferencje reklamowe
  użytkownika.
 16. Jeśli nie chcesz aby twoje odwiedziny na stronie były rejestrowane przez Google
  Analytics możesz zainstalować specjalny dodatek do przeglądarki wyłączający
  śledzenie odwiedzin.
 17. Jeśli chcesz sprawdzić swoje preferencje reklamowe utworzone przez Google bądź
  całkowicie wyłączyć ich tworzenie możesz zrobić to tutaj.
 18. Strona korzysta z Facebook Pixels. Jest to narzędzie marketingowe które kieruje do
  Ciebie reklamy spersonalizowane w serwisie Facebook pod kątem zachowań jakie
  podejmujesz na mojej stronie, Facebook pixels gromadzi automatycznie informacje na
  temat przeglądania stron. Te informacje są przekazywane Facebookowi w Stanach
  Zjednoczonych i tam są też przechowywane. Bez obaw, wszystkie dane są
  anonimowe, Nie mogę Ciebie po nich zidentyfikować. Wiem tylko jakie podejmujesz
  działania przeglądając mojego bloga. Jednak to Facebook może łączyć te dane z
  danymi jakie uzyskał w serwisie Facebook. Taka sytuacja jednak nie jest ode mnie
  zależna, a więcej na ten temat na ten temat znajdziesz na tej stronie:
  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Newsletter:

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać imię oraz
  prawidłowy adres e-mail.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona przez Administratora bezpłatnie.
 3. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, przez wypełnienie
  istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 4. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać dane tj. imię
  i adres e-mail podane przez Użytkownika w trakcie zapisu do usługi Newsletter.
 5. Do zawarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Wypełnienia formularza Newsletter na stronie, kliknięcia w przycisk
   potwierdzający zapis. Po kliknięciu zostanie wysłana wiadomość email na
   podany adres. Użytkownik następnie musi odebrać wiadomość z linkiem
   aktywacyjnym, w którym potwierdza chęć zapisu. W celu potwierdzenia
   Użytkownik klika w dane miejsce wskazane w wiadomości z linkiem
   aktywacyjnym (tzw. double opt-in),
  2. Zaakceptowania tej Polityki prywatności,
  3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora
   w celu wysyłki Newslettera,
  4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za
   pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu
   ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
   U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
  5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora
   telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu,
   tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług
   Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych
   zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.
   poz. 243 ze zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana.
 6. Wyżej wymienione zgody są konieczne, ale dobrowolne do zawarcia umowy na
  świadczenie usługi Newsletter.
 7. Wyżej wymienione zgody mogą w każdej chwili zostać wycofane, czego następstwem
  jest rozwiązanie umowy o świadczenie Newslettera, co spowoduje usunięcie
  Użytkownika z bazy kontaktów Administratora.
 8. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku
  aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6 lit. a).
 9. Użytkownik może wypowiedzieć umowę Newsletter w każdej chwili przez wypisanie
  się z listy subskrybentów. Jest to możliwe poprzez kliknięcie w wiadomość e-mail
  otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny „wypisuję się z newslettera”.
  Może to także zrobić w inny sposób, np. przez kontakt z Administratorem.

Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Podmiot udostępniający swoje dane osobowe (Użytkownik) posiada prawo do:
  • a) dostępu do danych osobowych,
  • b) sprostowania,
  • c) niezwłocznego usunięcia,
  • d) ograniczenia przetwarzania,
  • e) przenoszenia danych.
  • f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Podmiot przekazujący dane
  osobowe (Użytkownik) ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Podmiotowi udostępniającemu dane osobowe (Użytkownikowi) przysługuje prawo do
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych jeżeli przekazane
  dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami Rodo.

Pozostałe regulacje

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.